งาน Poolstar Camping 3

camping_โปรโมท
งาน Poolstar Camping3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
คุณสมบัติ
คนเก่า : แนะนำคนใหม่ 3 คน เปิด 3 ศูนย์ธุรกิจ
คนใหม่ : เปิด 3 ศูนย์ธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 25 มกราคม 2566
เที่ยวสนุก สุขภาพดี มีรายได้