บริษัท พูลสตาร์ จำกัด
ที่อยู่ : 303 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (ชั้น 5)
เบอร์โทรศัพท์ : 063-295-5000
อีเมล : POOLSTARTH@gmail.com